Ohjeet

Tilaajan ohje asuntokaupan kuntotarkastukseen

Alkuhaastattelu

 

Kuntotarkastuksen alussa kuntotarkastajalla haastattelee kiinteistön käyttäjää tai omistajaa. Haastattelun tavoitteena on hankkia kuntotarkastajalle tietoja kohteesta. Alkuhaastattelulomake tulee täyttää mieluummin etukäteen tai vähintään selvittää lomakkeessa kysyttävät tiedot valmiiksi ennen tarkastusta. Asuntoosakeyhtiöissä haastatellaan mahdollisuuksien mukaan myös isännöitsijää ja tilaajan tulee selvittää yhtiöjärjestykseen merkitty kunnossapidon vastuunjaosta, onko se normaalista kiinteistöliiton ohjeesta poikkeava.

 

Asiakirjat, joiden tulisi olla mukana tarkastuksessa

 

Tilaajan tulee järjestää kohteen asiakirjat kuntotarkastajan käyttöön tarkastuksen ajaksi. Kuntotarkastuksessa tutustutaan niihin olennaisiin asiakirjoihin ja piirustuksiin, jotka ovat kuntotarkastushetkellä käytettävissä.

 

Olennaisia asiakirjoja ovat mm:

Omakotitalot ja erillis-, pari- sekä rivitalohuoneistot:

 • arkkitehti- ja rakennuslupapiirustukset sekä rakennepiirustukset ja työselitykset
 • lämpö-, vesi- ja viemäri-, ilmanvaihto- ja sähköpiirustukset ja -työselitykset
 • lopputarkastuspöytäkirja(t) ja isännöitsijäntodistus
 • aiemmin mahdollisesti tehdyt huoltokirjat, kuntoarviot ja muut tarkastus- tai tutkimusraportit sekä mahdollinen energiatodistus

Kerrostalohuoneistot:

 • isännöitsijäntodistus
 • pohjapiirros
 • huoltokirja
 • kuntoarviot ja muut tarkastus- tai tutkimusraportit sekä energiatodistus

 

  SIVUN ALKUUN

 

 

Tilaajan tulee huolehtia, että

 • hänellä on valtuudet tarkastuksen tilaamiseen
 • taloyhtiössä tilaajan tulee tiedottaa tarkastuksesta taloyhtiölle ja hankkia taloyhtiöltä lupa
 • tarkastamiseen sekä vähäiseen rakenteiden avaamiseen
 • kohdetta ei saa tuulettaa normaalia tehokkaammin ennen tarkastusta
 • isot kalusteet, tavarat, irtokaapit yms. tarkastamista rajoittava irtaimisto tulee siirtää mahdollisuuksien mukaan pois seinien vieriltä
 • märkätilojen, vaatehuoneiden ja varastotilojen lattiapinnat tulee tyhjentää irtotavaroista mahdollisuuksien mukaan.
 • keittiön ja pesutilojen allaskaapit, joiden sisällä on vesi- tai viemärijohtoja tulee tyhjentää irtotavaroista
 • pesu- tai kylpyhuoneissa, suihku- ja saunatiloissa, kurapisteissä, tms. ei saa kastella lattia- ja seinäpintoja vuorokauteen
 • wc-istuimia, pesukoneita ja pesualtaita voidaan käyttää normaalisti
 • kaikki salaojien tarkastuskaivojen kannet ja salaojien purkupaikka tulee kaivaa esille ja
 • varmistaa että ne avautuvat ja kaivot ovat nähtävissä
 • hormikoteloissa, seinissä tai lattioissa mahdollisesti olevat tarkastusluukut on
 • mahdollisuuksien mukaan avattava valmiiksi
 • vesikatolle ja ullakkotilan kaikkiin osiin sekä alapohjan ryömintätilan kaikkiin osiin tulee olla turvallinen ja vapaa pääsy
 • kuntotarkastaja ei vastaa huonokuntoisten tai puutteellisten kulkuteiden tms. vuoksi
 • rakennukselle tai irtaimistolle mahdollisesti aiheutuneista vaurioista
 • kohteissa, joissa ei ole kunnallistekniikkaa jäte- tai käyttövesikaivojen sijainti ja kansien avautuminen tulee varmistaa

 

  SIVUN ALKUUN

 

 

Asuntokaupan kuntotarkastuksen tavoite ja laajuus

 

Kuntotarkastuksen tavoitteena on tuottaa asuntokaupan osapuolille puolueetonta tietoa kohteen rakennusteknisestä kunnosta, korjaustarpeista, vaurio-, turvallisuus- ja terveysriskeistä sekä toimenpide-ehdotuksia. Kuntotarkastus perustuu tarkastajan asiantuntemukseen ja hohteessa tehtyihin havaintoihin sekä käyttäjän haastattelusta ja asiakirjoista saatuihin tietoihin.

 

Kuntotarkastus koskee vain tarkastushetken tilannetta ja tämä tilanne voi muuttua hyvinkin

nopeasti. Kuntotarkastus tehdään pääosin pintapuolisesti, aistinvaraisin ja rakennetta rikkomattomin menetelmin, Kh-kortin 90–00249 Kuntotarkastus asuntokaupan yhteydessä, Suoritusohje mukaisesti.

 

Rakennuksesta tarkistetaan muun muassa

 • Salaoja- ja sadevesi järjestelmät sekä talon vierusta
 • Perustukset ja alapohjarakenteet
 • Seinärakenteet ja välipohja
 • Ovet ja ikkunat
 • Rakennukseen liittyvät katokset, parvekkeet ja terassit
 • Yläpohja, ullakko ja vesikatto
 • Märkä- ja kostea-tilat
 • Muut sisätilat

 

Taloteknisiä laitteita (lämmitys, vesi ja viemäröinti sekä sähkö ia ilmanvaihto) arvioidaan vain iän, haastattelun ja näkyvin osin. Näiden toimintakunnon testaaminen ja koestaminen ei kuulu tähän tarkastukseen.

 

  SIVUN ALKUUN

 

 

Riskihavainnot

 

Riskihavainnon merkityksen selvittämiseksi tehdään tarkastajan harkinnan mukaan pienimuotoisia rakenteeseen kohdistuvia kuntotutkimuksenomaisia toimenpiteitä kuten

Rasiaporalla yksi tai useampi aukko (n. 100 mm)

 • Betonilaatan yläpuolella olevaan puurunkoiseen lattiaan
 • Levyrakenteiseen seinään
 • Sisäpuolelta verhoiltuun kellarin seinään
 • Lappeensuuntaisesti tehtyyn yläpohjaan

Suhteellisen kosteuden ja lämpötilan mittausreikien poraus (kooltaan 5-10 mm)

 • Puurakenteessa puun koestaminen piikillä tai puun kosteuden mittaaminen puunkosteus- piikkianturilla
 • Jalka tai muun peitelistan, tuuletussäleikön, peitelevyn tms. avaaminen

 

Tarkastaja huolehtii, ettei reikien tekeminen aiheuta tarpeetonta vahinkoa rakenteille. Avatut levyt ja irrotetut listat kiinnitetään takaisin mahdollisuuksien mukaan. Yleensä avaamisesta jää kuitenkin pieniä jälkiä rakenteisiin, tarkastajan velvollisuus ei ole niiden eikä irrotuksessa mahdollisesti rikkoutuneiden osien korjaaminen.

 

Edellä mainitunkaltaisiin toimenpiteisiin on aina oltava kohteen omistajan lupa (osakehuoneistoissa sekä osakkeen omistajalta että taloyhtiöltä). Tarkastuksen tilaajan velvollisuus on hankkia ko. luvat.

 

  SIVUN ALKUUN

 

 

Kuntotarkastukseen kuulumattomat toimenpiteet

 

Kuntotarkastus ei koske rakennuksesta erillään olevia tiloja, ellei niistä tilauksen yhteydessä

nimenomaan sovita (mm. piharakennukset ja asunnoista erillään olevat autotallit, -katokset, varastot ja saunarakennukset)

 

Tarkastuksessa ei arvioida osia, jotka ostaja voi itse havainnoida riittävän tarkalla asuntokauppalain ja maakaaren mukaisella ennakkotarkastuksella kuten esimerkiksi

 • kalusteita (komerot, keittiökaapit yms.) Irtaimistoa
 • väliovia
 • kodinkoneita, keskuspölynimuria
 • pintamateriaaleja (esim. tapetit)

 

  SIVUN ALKUUN

 

 

Alustava yhteenveto

 

Tarkastuksen jälkeen tarkastaja käy suullisesti läpi osa-alueittain tarkastushavainnot ja niiden

merkityksen. Myöhempi tarkastelu ja aineiston tarkka läpikäynti voi muuttaa ja tarkentaa

johtopäätöksiä huomattavastikin. Alustava yhteenveto ei koskaan korvaa kirjallista raporttia.

 

  SIVUN ALKUUN

 

 

 

Vastuut: Tilaajan vastuu

 

Tilaaja vastaa antamiensa tietojen ja asiakirjojen oikeellisuudesta. Kuntotarkastuksen teettäminen ei poista tai korvaa laissa säädettyjä vastuita mm. tiedonanto ja selonottamisvelvollisuutta. Myyjän ja ostajan välinen suhde ja siihen liittyvät vastuut on määrätty asuntokauppalaissa ja maakaaressa. Mahdollisista virheistä tulee reklamoida kirjallisesti kuntotarkastajaa kohtuullisessa ajassa (enintään neljä kuukautta siitä kun virhe on havaittu tai se olisi pitänyt havaita)

 

  SIVUN ALKUUN

 

 

 

Vastuut: Kuntotarkastajan vastuu

 

Kuluttajaa kohtaan vastuu määräytyy kuluttajansuojalain mukaan. Suhteessa kolmanteen

osapuoleen vastuu määräytyy vahingonkorvauslain mukaan. Kuntotarkastajalla on oikeus ja

velvollisuus oikaista kuntotarkastuksessa tehty virhe. Toiminnassa noudatetaan konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 1995, joiden mukaan kuntotarkastajan vastuu rajoittuu tarkastuksesta saadun palkkion suuruuteen.

 

Kuntotarkastaja vastaa siitä, että tarkastus tehdään huolella ja ammattitaitoisesti. Jos tarkastuksessa on virhe, tarkastaja ei vastaa asunnon puutteesta tai virheestä, vaan siitä vahingosta, jonka vaurion tai puutteen havaitsematta jääminen tai ilman syytä tehty, vääräksi osoittautunut, toimenpidekehotus on tilaajalle aiheuttanut.

 

  SIVUN ALKUUN

Jos epäilet sisäilmaongelmaa, ota yhteyttä!

Talokki on luotettava ja puolueeton rakennusterveyteen

liittyvien kuntotutkimusten osaaja.

Anssi Haapanen

Rakennusterveysasiantuntija,

rakennusmestari

0400 680 539

anssi.haapanen(at)talokki.fi

Haratie 11, 11130 Riihimäki

Eija Haapanen

Sisäilma-asiantuntija (ISY)

040 822 3417

eija.haapanen(at)talokki.fi

Haratie 11, 11130 Riihimäki

© Rakennuspalvelu Talokki Oy 2016. Oikeudet muutoksiin pidätetään.