Tietoa tutkimuksista

Tutkimus sisäilmaongelman selvittämiseksi

– toimeksiannon kulku yleensä

 

PIKALINKIT TEKSTISISÄLTÖÖN

Asiakkaan yhteydenotto  |  Varsinainen tutkimus  |  Raportin laadinta  |  Yleistä tutkimuksesta

 

Asiakkaan yhteydenotto puhelimitse tai sähköpostilla

 

 • Asiakas kertoo oman näkemyksensä tilanteesta
 • Kartoitetaan tilannetta muutamilla kysymyksillä kiinteistöstä sen rakenteista ja iästä sekä mahdollisista asukkaiden oireiluista.
 • Kartoitetaan mahdolliset aikaisemmat kuntotutkimukset, kosteuskartoitukset ja homekoiran käynnit yms.
 • Sovitaan tarkastusaika
 • Tarkan kokonaishinnan määrittely etukäteen on vaikeaa, koska hinta määrittyy tutkimukseen ja siihen liittyvän raportin laatimiseen käytetyn ajan perusteella. Lisäksi tulevat mahdollisten näytteiden laboratoriokulut sekä matkakulut. Veloitusperuste eli tuntihinta sovitaan tutkimuksen alkaessa laadittavassa kirjallisessa sopimuksessa asiakkaan luona.
 • Eduksi on, jos asiakas pystyy ennen varsinaista tarkastusta toimittamaan ennakkoon aikaisemmat kunto- ja tutkimusraportit sähköisesti tai postitse. Myös asukkaan oma, lyhyt kertomus siitä mikä on johtanut epäilyihin ja tutkimustarpeeseen, auttaa hahmottamaan kokonaistilannetta ennen tutkimusta.

 

  SIVUN ALKUUN

 

 

Varsinainen tutkimus

 

 • Tarkastaja tutustuu rakennukseen liittyvään kirjalliseen aineistoon esim. piirustuksiin ja mahdollisten aiempien tutkimusten kirjallisiin raportteihin (ellei toimitettu etukäteen).
 • Todetaan mahdollisuuksien mukaan, että rakennus on rakennettu piirustusten mukaisesti ja toteutetut rakenneratkaisut vastaavat piirustuksissa olevia rakenteita.
 • Piirustuksista ja raporteista tutkitaan selkeät riskirakenteet, jotka voivat aiheuttaa rakenteeseen kosteus- ym. ongelmia ja sen seurauksena mikrobivaurioita.
 • Tärkeänä osana tutkimusta on myös keskustelu asukkaiden tai tilojen käyttäjien kanssa.  Näin saattaa tulla esille tutkimuksen kannalta hyvin olennaisia ja tärkeitä seikkoja, joita eivät piirustukset ja aikaisemmat raportit kerro.
 • Tutkijan kokemukseen ja ammattitaitoon perustuen selvitetään onko piirustuksista pääteltävät ongelmakohdat jo aikaisemmin tutkittu ja raportoitu.
 • Tutkija tekee tutkimussuunnitelman edellä olevien perusteella. Yleensä vain isommissa kohteissa se tehdään kirjallisesti.
 • Rakennus tutkitaan tutkimussuunnitelman mukaan, kuitenkin niin, että suunnitelma päivittyy tarpeen mukaan, jos tutkimuksen aikana ilmenee uusia tai yllättäviä asioita.
 • Tutkimuksen tueksi ja ongelman varmistamiseksi ja vaurioiden laajuuden selvittämiseksi joudutaan yleensä ottamaan materiaali- , ilma- tai pintanäytteitä, jotka analysoidaan laboratoriossa.  Näytteiden avulla selvitetään mahdollisten kemiallisten yhdisteiden, kuitujen tai kosteusvauriosta kertovien mikrobien esiintymistä ja määrää tutkittavassa kohteessa.
 • Tutkimuksia tehdään aistinvaraisesti, erilaisia mittareita käyttäen ja rakenteita avaamalla ja näytteitä ottamalla.
 • Ensin tutkitaan todennäköisimmät vaurio- ja vikakohdat. Tämän jälkeen edetään vähemmän todennäköisiin ongelmakohtiin sekä pyritään rajaamaan jo löydettyjen vaurioiden laajuus.

 

  SIVUN ALKUUN

 

 

Raportin laadinta

 

 • Tutkimuksesta laaditaan kirjallinen raportti. Kohteen mahdollisia myöhempiä tutkimuksia varten on tärkeää, että tutkimuksista jää kirjallinen tieto.
 • Raportin laatimiseen käytetty aika laskutetaan asiakkaalta tuntiveloituksen mukaisesti.
 • Raporttiin on kirjattu yleistä tietoa rakennuksesta, tutkimuksessa havaitut asiat selvennettynä valokuvin.  Lisäksi esitetään tutkimuksen tulokset, johtopäätökset ja jatkotoimenpiteet eli mahdolliset korjausehdotukset tai lisätutkimustarpeet.
 • Vaikka kyseessä olisi tiettyyn rakennuksen osaan rajattu toimeksianto, mikäli tutkimuksen edetessä on tullut esille myös rajauksen ulkopuolella olevia huomioita, ne esitetään raportissa.

 

  SIVUN ALKUUN

 

 

Yleistä tutkimuksesta

 

 • Tutkimus voidaan rajata koskemaan vain tiettyä rakennuksen tai rakenteen osaa. Sillä kuitenkin harvoin saavutetaan tyydyttävää ja toivottua lopputulosta sisäilmaongelman ratkaisemiseksi kokonaisuudessaan. Jos rakennuksessa on useita vauriokohtia, kuten usein on, terveyshaitat poistuvat vasta, kun kaikki viat on löydetty ja korjattu asianmukaisesti.
 • Siksi, jos rajatulta alueelta ei löydetä vikaa, se ei tarkoita, että koko rakennus on kunnossa. Toisaalta on saatu tietoa siitä, että kyseessäolevassa rakennuksen tai rakenteen osassa ei todennäköisesti ole vikaa. Siksi mielekkäämpää sekä asiakkaan että tutkijan kannalta on kartoittaa tilanne kerralla, kokonaisuudessaan. Vaikka koko rakennuksesta kerralla tehty tutkimus maksaa, se tulee kuitenkin asiakkaalle edullisemmaksi, kuin monessa osassa tehty ja mahdollisesti monelta eri tutkijalta tilatut tutkimukset.
 • Tutkimusta aloitettaessa ei ole tietoa siitä mistä ja millaisia vikoja löytyy. Juuri tähän tutkimusta tarvitaan. Toiset viat ovat ilmeisiä, mutta joskus selvitystyö vaatii vielä lisätutkimuskäynnin.

 

  SIVUN ALKUUN

 

Jos epäilet sisäilmaongelmaa, ota yhteyttä!

Talokki on luotettava ja puolueeton rakennusterveyteen

liittyvien kuntotutkimusten osaaja.

Anssi Haapanen

Rakennusterveysasiantuntija,

rakennusmestari

0400 680 539

anssi.haapanen(at)talokki.fi

Haratie 11, 11130 Riihimäki

Eija Haapanen

Sisäilma-asiantuntija (ISY)

040 822 3417

eija.haapanen(at)talokki.fi

Haratie 11, 11130 Riihimäki

© Rakennuspalvelu Talokki Oy 2016. Oikeudet muutoksiin pidätetään.