Ohjeet

Yleistietoa siivouksesta ja irtaimiston

puhdistuksesta kosteus- ja

homevauriokorjausten jälkeen

Seuraavat ohjeet ovat poimintoja Kosteus- ja hometalkoot -toimenpideohjelman tuottamasta ohjeesta: ”Ohje siivoukseen ja irtaimiston puhdistukseen kosteus- ja homevauriokorjausten jälkeen”

 

 LUE LISÄÄ  Kyseinen ohje on luettavissa kokonaisuudessaan tästä (pdf-tiedosto).

 

 

Yleistä tietoa homepölystä ja homeen hajusta

 

Homeettomaksi siivous ja irtaimiston puhdistus ovat kosteus- ja homeremontin viimeinen vaihe. Homeettomaksi siivous suoritetaan varsinaisen rakennussiivouksen jälkeen. Hyvin ja oikein toteutettu siivous varmistaa onnistuneen paluun korjattuihin tiloihin.

 

Homevaurioituneitten rakenteiden purkamisen ja korjaamisen aikana homepölyn määrä sisäilmassa kasvaa moninkertaiseksi alkuperäiseen tilanteeseen verrattuna. Homepöly koostuu itiöistä ja rihmaston kappaleista. Pölyhiukkasten koko on alle 0,01mm (10µm), joten yksittäisiä hiukkasia ei voi nähdä paljain silmin. Pienuutensa vuoksi ne pysyvät kiinni myös pystypinnoilla. Sisäilmaan kulkeutuu myös homeiden aineenvaihduntatuotteita, joista osa koetaan hajuina. Haju koostuu erilaisista kaasumaisista yhdisteistä. Kaasumaiset yhdisteet imeytyvät huokoisiin materiaaleihin.

 

Sekä homepöly että homeiden aineenvaihduntatuotteet voivat aiheuttaa tilojen käyttäjille terveyshaittoja. Yksittäisten ihmisten herkkyys reagoida homeenhajuun ja homepölyyn vaihtelee riippuen monista tekijöistä, kuten aikuisiän homealtistumisesta, varhaislapsuuden altistumisesta ja geeniperimästä.

 

Pölyn leviämisen estäminen kosteus- ja homevaurioiden purku- ja korjaustöissä

Purku- ja korjaustöiden aikana tulee estää pölyn leviäminen korjauskohteesta ympäröiviin tiloihin. Näin suojellaan puhtaita tiloja ja niiden käyttäjien terveyttä. Lisäksi suojaukset vähentävät ja helpottavat korjausten jälkeen tarvittavaa homeettomaksi siivousta.

 

Työkohteessa tehtävät korjaustoimenpiteet määräävät pölyntorjunnan tason. Korjaussuunnitelman tulee olla tehtynä ennen rakennustöiden aloittamista. Sen perusteella valitaan menetelmät työn toteuttamiseksi. Samoin määritellään terveydelle vaaralliset aineet ja minkälaisia työmenetelmiä käytetään. Suunnitteluvaiheessa selventyy työssä käytettävien suojainten, suojarakenteiden, koneiden ja varusteiden tekninen taso ja määrä.

 

Korjattavasta tilasta tulee mahdollisuuksien mukaan siirtää kaikki irtonaiset kalusteet, materiaalit ja helposti irrotettava sisustus sellaisiin tiloihin, joissa ei ole kosteus ja homevaurioita. Siellä tavarat puhdistetaan ja tuodaan takaisin vasta kun korjaukset ja loppusiivoukset on tehty.

Ennen purku- ja korjaustöiden aloittamista koneellinen ilmanvaihtojärjestelmä suljetaan korjausalueelta. Ilmanvaihtokanavien venttiilit ja päätelaitteet peitetään muovikalvolla ja teipataan niin, ettei homepölyä pääse ilmanvaihtokanaviin. Purkualue osastoidaan erilleen muista tiloista esimerkiksi muoviseinillä ja alipaineistetaan siihen tarkoitetuilla laitteilla. Osastointi pidetään voimassa purkutöiden aloittamisesta homesiivouksen lopettamiseen asti. Näin toimien kallista homesiivousta ei jouduta ulottamaan koko rakennukseen.

 

Osastoidulta alueelta poistuttaessa on huolehdittava, ettei vaatteiden ja jalkineiden mukana kulkeudu epäpuhtauksia puhtaisiin tiloihin.

 

Yksityiskohtaiset ohjeet purkutöistä ja tarvittavista suojauksista on esitetty Rakennustieto Oy:n ohjeissa

 • Ratu 82-0383 "Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purku"
 • Ratu 82-0347 "Asbestia sisältävien rakenteiden purku"
 • Ratu 82-0381 "Kivihiilipikeä sisältävien rakenteiden purku"
 • Ratu 82-0382 "PCB:tä ja lyijyä sisältävien saumausmassojen purku"
 • Ratu 82-0384 "Tavanomaiset purkutyöt. Vaaralliset aineet - käsittely ja suojaus."

 

  SIVUN ALKUUN

 

 

Homeettomaksi siivouksen ajoitus

 

Rakennussiivouksen, homeettomaksi siivouksen ja ilmanvaihtojärjestelmän puhdistuksen ajoitus on sovitettava keskenään ylimääräisen työn välttämiseksi.

 

Korjausten jälkeen tiloissa tehdään ensimmäiseksi normaali rakennussiivous. Tutkimusten mukaan tavanomaisella rakennussiivouksella ei saada homepölyä ja homeenhajua poistettua riittävän hyvin.

 

Tämän jälkeen tehdään ilmanvaihtolaitteiden ja kanavien puhdistus tarvittaessa. Ilmanvaihtolaitteet ja -kanavat puhdistetaan jos niissä on ollut mikrobikasvua, niihin on päässyt homepölyä tai edellisestä puhdistuksesta on kulunut yli viisi vuotta.

 

Ilmanvaihtojärjestelmän suodattimet vaihdetaan ja päätelaitteet puhdistetaan joka tapauksessa.

 

Ilmanvaihtojärjestelmän puhdistusten jälkeen tehdään tilojen homeettomaksi siivous.

Tilojen ilmanvaihto käynnistetään vasta ilmanvaihtojärjestelmän puhdistusten, suodattimien vaihdon ja homeettomaksi siivouksen jälkeen.

 

Homepölystä on vaikea päästä eroon. Siivouksen yhteydessä se helposti siirtyy ilmaan ja leijuu pitkiä aikoja ennen kuin palaa takaisin pinnoille. Ilmassa leijuva pöly poistuu normaalin ilmanvaihdon yhteydessä.

 

Varsinaisen homeettomaksi siivouksen jälkeen tulee pitää yllä korotettua siivoustasoa 1-2 kuukauden ajan. Jokainen siivouskerta poistaa rakennusaikaista homepölyä vähän kerrallaan ja näin tilojen puhtaus palautuu normaalille tasolle.

 

Työntekijän henkilökohtaiset suojaimet ja altistumisen vähentäminen siivouksen aikana

Homeettomaksi siivouksen aikana on tärkeää käyttää henkilökohtaisia suojaimia, joilla estetään homepölyn ja homeenaineenvaihduntatuotteiden pääsy työntekijöiden hengitysteihin ja iholle.

Henkilön, joka on herkistynyt homeelle, ei tule ryhtyä homepölyisen irtaimiston puhdistukseen.

 

  SIVUN ALKUUN

 

 

Homeettomaksi siivouksen menetelmät

 

Homeettomaksi siivouksen tarkoituksena on päästä eroon homepölystä ja homeen hajusta.

Homeettomaksi siivouksessa käytetään HEPA-suodattimella varustettuja pölyimureita. HEPA –suodattimien suodatusluokat ovat H10…H14, jotka ovat tehokkaita homepölyn erottamiseen. Tavanomaista imuria ei saa käyttää, koska homepöly pääsee sen läpi, leviten sisäilmaan.

 

  SIVUN ALKUUN

 

 

Siivousjärjestys

 

Oikealla siivousjärjestyksellä estetään homepölyn ja lian siirtyminen tiloista toisiin.

 • Siivous etenee huone kerrallaan ja käytävä siivotaan viimeiseksi
 • Siivous tehdään aina puhtaammasta tilasta likaisempaan päin
 • Siivoaminen tehdään ylhäältä alaspäin
 • Jos alueella on alalaskettuja tiloja, puhdistetaan niiden yläpuoleiset tilat ensin: alas laskettujen kattojen yläpinnat ja yläpuolinen tekniikka (sähköjohdot yms.), kotelorakenteiden taustat ja seinäpinnat imuroidaan
 • Suositeltavin menetelmä on ns. vedetön siivous, joka suoritetaan valmiiksi sopivaan kosteus-/nihkeysasteeseen valmistetuilla mikrokuitupyyhkeillä. Mikäli käytetään puhdistusaineliuosta sangossa, se on vaihdettava riittävän usein
 • Kun siirrytään huoneesta tai tilasta toiseen, vaihdetaan puhtaat siivousvälineet lian siirtymisen estämiseksi
 • Kalusteiden ja sisusteiden pyyhkimisessä käytetään joko kertakäyttöisiä tai helposti huollettavia mikrokuituisia pyyhkeitä. (Siivousvälineiden on oltava puhtaita ja puhdistusliinat tulee vaihtaa tilojen välillä)
 • Siivousjätteet suljetaan ilmatiiviisti pusseihin ja hävitetään
 • Siivouksen aikana on vältettävä kaikenlaista läpikulkuliikennettä siivottujen ja siivoamattomien tilojen välillä, ettei pölyä siirry takaisin siivottuihin tiloihin

 

  SIVUN ALKUUN

 

 

Irtaimiston ja pintojen puhdistus

 

 • Seinät, laipio, lattia sekä valaisimet ja kaikki kovat ja pehmeät kalusteet imuroidaan HEPA- suodattimella varustetulla imurilla. Suositeltava imuriluokka on M tai H. Imureiden vaatimuksenmukaisuus voidaan osoittaa SFS-EN 60335-2-69 standardin mukaisella M- tai H-merkinnällä.
 • Myös hyllyjen taustat, sähköjohdot ym. pölyä keräävät tavarat ja pinnat imuroidaan
 • Huonekasvit puhdistetaan huolellisesti ja vaihdetaan ainakin pintamulta
 • Kaikki kovat vaaka- ja pystypinnat ja huonekalut nihkeäpyyhitään yleispesuainetta käyttäen esim. nihkeytetyillä mikrokuitupyyhkeillä tai kertakäyttöpyyhkeillä, jotta imuroinnin jälkeen pinnoille jäänyt hienopöly saadaan poistettua. Pyyhinnät on syytä suorittaa vasta aikaisintaan 1vrk:n kuluttua imuroinnista, jotta suuremmat pölyhiukkaset ehtivät riittävästi laskeutua
 • Kovien pintojen puhdistusaineeksi riittää yleensä yleispuhdistusaine. Desinfioivia pesuaineita, kuten kloori- tai perhappoja sisältäviä tuotteita, voidaan käyttää jos epäillään, että pinnoilla on runsaasti hometta sisältävää likaa esimerkiksi pinnan epätasaisuuden takia. Käyttäessä erikoisaineita on ensin varmistettava puhdistusaineen soveltuvuus kyseiselle pinnalle ja noudatettava käyttöselosteiden ohjeita suojautumisesta ja varoajoista
 • ATK- ja muut elektroniikkalaitteet keräävät itseensä pölyä, joka tulisi poistattaa. Suosittelemme irrottamaan laitteiden kannet ja osastoidussa /alipaineistetussa erillisessä tilassa tai ulkona puhaltamaan pölyt pois paineilmapistoolilla (suositellaan suodatettua, vedetöntä ionisoitua paineilmaa). Kannet ja kotelot pyyhitään kuten muutkin kovapintaiset kalusteet.

 

  SIVUN ALKUUN

 

 

 

Hajunpoisto

 

 • Homeen- ja muiden siivottavan tilan käyttöä haittaavien hajujen poistaminen on usein pölyjen poistamista hankalampaa. Tuulettaminen poistaa hajuja. Tuuletusta voidaan tehostaa erilaisilla ilmanpuhdistimilla ja tuuletuspuhaltimilla .
 • Vaikeissa tapauksissa voidaan käsitellä huonetilat hapettavilla aineilla kuten otsonilla. Otsonointi tulee jättää sertifioidun asiantuntijan tehtäväksi. Käsittelyn soveltuvuus materiaaleille, varoajat ja suojaustoimenpiteet tulee huolellisesti selvittää. Otsonoinnin aikana tilojen otsonipitoisuudet ovat hengenvaarallisia. Otsonointi vaikuttaa kaikkiin käsiteltävän huonetilan materiaaleihin ja kemiallisten reaktioiden seurauksena syntyy myös uusia kaasumaisia yhdisteitä, jotka voivat olla terveydelle haitallisia.

 

Lisätietoa otsonista löytyy tästä (Työterveyslaitos).

 

  SIVUN ALKUUN

 

 

 

Tekstiilien ja muiden pehmeiden pintojen puhdistus

 

 • Pehmeistä materiaaleista homepölyn puhdistaminen on hankalampaa kuin kovista pinnoista.
 • Homeen haju tarttuu yleensä vahvemmin pehmeisiin pintoihin.
 • Pääperiaatteena on hävittää kaikki mahdolliset tarpeettomat irralliset tekstiilit, paperit, akustointilevyt ja vastaavat
 • Kalusteet imuroidaan HEPA- suodattimella varustetulla imurilla (M- tai H- luokka)
 • Homepölyn poistamiseksi irrotettavat tekstiilit pestään pyykinpesukoneessa kuumalla pesuohjelmalla (vähintään 60 °C)
 • Toistetut vesipesut kuumalla pesuohjelmalla (vähintään 60 °C) parantavat hajumolekyylien poistumista materiaalin huokosista, koska diffuusio nopeutuu lämpötilan noustessa
 • Homeen hajua voi poistaa toistettujen kuumavesipesujen lisäksi silittämällä kuumalla raudalla ja tuulettamalla ulkoilmassa.
 • Parhaiten homeenhajun poistaa kemiallinen pesu.
 • Verhot voidaan pestä tavalliseen tapaan pesukoneessa, mahdollisuuksien / pesuohjeitten mukaan 60- 90 °C:ssa.
 • Matot ja muut sisustustekstiilit pestään tai pesetetään pesulassa pesuohjeiden mukaan

 

Sohvat, nojatuolit, pehmustetut työtuolit ym. pyritään mahdollisuuksien mukaan korvaamaan uusilla kalusteilla, sillä pehmusteissa mahdollisesti esiintyvän mikrobikasvuston poistaminen on erittäin vaikeaa. Esim. erilaiset desinfiointikäsittelyt tappavat mikrobit, mutta eivät poista kuollutta kasvustoa, joka voi edelleen aiheuttaa oireita homeelle herkistyneille henkilöille.

 

Mikäli vaurioituneissa tiloissa käytössä olleet kalusteet halutaan kuitenkin siirtää puhtaisiin tiloihin, tulee ne imuroida huolellisesti HEPA- suodinta käyttäen sekä tampata ja tuulettaa.

 

  SIVUN ALKUUN

Jos epäilet sisäilmaongelmaa, ota yhteyttä!

Talokki on luotettava ja puolueeton rakennusterveyteen

liittyvien kuntotutkimusten osaaja.

Anssi Haapanen

Rakennusterveysasiantuntija,

rakennusmestari

0400 680 539

anssi.haapanen(at)talokki.fi

Haratie 11, 11130 Riihimäki

Eija Haapanen

Sisäilma-asiantuntija (ISY)

040 822 3417

eija.haapanen(at)talokki.fi

Haratie 11, 11130 Riihimäki

© Rakennuspalvelu Talokki Oy 2016. Oikeudet muutoksiin pidätetään.