Talokki Oy – Rakennus-

terveyden asiantuntija

Rakennuspalvelu Talokki Oy on luotettava

ja puolueeton rakennusterveyteen liittyvien kuntotutkimusten osaaja.

Talokki Oy – rakennusterveyden asiantuntija

 

Talokki on luotettava ja puolueeton rakennusterveyteen liittyvien kuntotutkimusten osaaja.

 

Yritys perustettiin 1993 rakennusliikkeenä, vuonna 2007 toiminta vaihtui rakennusten kuntoon liittyviin asiantuntijatehtäviin ja vuodesta 2008 pääpaino on ollut rakennusten terveellisyyteen liittyvissä tutkimuksissa ja niistä annettavissa asiantuntijalausunnoissa.

 

Toimeksiannot koskevat pääasiassa asuntoja ja suurin osa toimeksiantajista on yksityistalouksia.

 

Yrityksen toiminta-alueena on Etelä-Suomi.

Anssi Haapanen

 

Sähköposti

anssi.haapanen (at) talokki.fi

 

Puhelin

0400 680539

 

  • rakennusmestari
  • rakennusterveysasiantuntija VTT-C-3407-26-08
  • HTT-tavarantarkastaja (Keskuskauppakamari)
  • asuntokaupan kuntotarkastaja AKK (Kiinko)
  • RKL-raadin hyväksymä rakennusasiantuntija (RKL)

Eija Haapanen

 

Sähköposti

eija.haapanen (at) talokki.fi

 

Puhelin

040 822 3417

 

  • sisäilma-asiantuntija (ISY)

 

Koulutus Itä-Suomen yliopiston

Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate

Tutkimukset tehdään tiimityönä

 

Koulutus takaa ammattitaidon

 

Rakennuspalvelu Talokki Oy:n asiantuntijat ovat suorittaneet rakennusten terveellisyyteen liittyvät opintonsa Itä-Suomen yliopiston Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate:ssa, joka on vastannut koulutuksesta yhteistyössä Savon ammatti- ja aikuisopiston, Savonia ammattikorkeakoulun, Kuopion Työterveyslaitoksen ja Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen, VTT:n ja TTY:n sekä muiden asiantuntijatahojen kanssa.

 

Koulutus antaa laajan ja uusimman tiedon kosteusvaurioihin ja sisäympäristöön liittyvien ongelmien selvitykseen.

 

Rakennuspalvelu Talokki Oy:ssä ammattitaitoa pidetään yllä jatkuvalla kouluttautumisella, esimerikiksi osallistumalla useisiin, vuosittain järjestettäviin alan seminaareihin ja koulutustilaisuuksiin.

 

 

Selvitystyö on monitahoinen prosessi

 

Sisäilmaongelman ratkaisu on monitahoinen prosessi, jossa tarvitaan tietoa rakennustekniikasta, rakenteiden rakennusfysikaalisesta toiminnasta, sisäilman epäpuhtauksista ja ilmanvaihdosta.

 

Riskinarvioinnissa vaurioiden terveysvaikutukset on otettava huomioon, mutta virallisen päätöksen asunnon soveltuvuudesta asuinkäyttöön tekee kunnan terveydensuojeluviranomainen. Lisäksi asuntokauppaan liittyvissä riitatapauksissa tulee myös juridiikasta olla perustietoa.

 

Tutkimuksesta laaditaan selkeä kirjallinen raportti, jossa esitetään tehdyt tutkimukset, niiden tulokset ja johtopäätökset. Lisäksi teemme tutkimuksiin perustuen korjausehdotukset korjaussuunnittelun lähtötiedoiksi.

Jos epäilet sisäilmaongelmaa, ota yhteyttä!

Talokki on luotettava ja puolueeton rakennusterveyteen

liittyvien kuntotutkimusten osaaja.

Anssi Haapanen

Rakennusterveysasiantuntija,

rakennusmestari

0400 680 539

anssi.haapanen(at)talokki.fi

Haratie 11, 11130 Riihimäki

Eija Haapanen

Sisäilma-asiantuntija (ISY)

040 822 3417

eija.haapanen(at)talokki.fi

Haratie 11, 11130 Riihimäki

© Rakennuspalvelu Talokki Oy 2016. Oikeudet muutoksiin pidätetään.