HTT-tavaran-tarkastukset

Puolueetonta

asiantuntija-arviointia.

Talokki-palvelut

HTT-tavarantarkastajat ovat Keskuskauppakamarin        tavarantarkastajalautakunnan hyväksymiä,
puolueettomia oman alansa asiantuntijoita.

Tavarantarkastajan toimintaa ja tavarantarkastuksen menettelyllistä puolta sääntelee kirjallinen ohjesääntö, jonka noudattamista valvoo Keskuskauppakamarin tavarantarkastajalautakunta.

 

Tavarantarkastajat ovat itsenäisiä toimijoita ja tavarantarkastus on asiakkaan ja tavarantarkastajan välinen.

 

Saamansa toimeksiannon perusteella tavarantarkastaja suorittaa kohteessa teknisluontoisen tarkastuksen. Toimeksiannon sisältö muodostaa lähtökohdan koko tarkastukselle. Tavarantarkastaja kutsuu tarkastustilaisuuteen kaikki välittömät osapuolet.

 

Tehdyn tarkastuksen perusteella tavarantarkastaja laatii määrämuotoisen lausunnon, avarantarkastuskertomuksen. Tarkastuskertomus on toimitettava kaikille osapuolille. Lisäksi yksi kappale toimitetaan Keskuskauppakamarin tavarantarkastajalautakunnalle.

 

Mikäli tavarantarkastaja ei ole toiminut ohjesäännön edellyttämällä tavalla, voi hänen toiminnastaan tehdä määräajassa valituksen tavarantarkastajalautakunnalle. Määräaika on kolme kuukautta tarkastuskertomuksen allekirjoittamisesta.

Merkkiainekokeella voidaan tutkia ilmavuotoja rakenteiden läpi.

Hyväksymisryhmät

 

Tavarantarkastajille on kullekin määritelty se erityisala, jolla tavarantarkastaja saa ammattitaitonsa puitteissa toimia.

 

Tavarantarkastaja  Anssi Haapasen

HTT-hyväksymisryhmät ovat

3.1.2. Kaivu- ja täyttötyöt

3.3. Rakennustekniikka

3.6. Sisäilmaselvitykset ja rakenteiden kuntotutkimukset

 • sisäilman fysikaaliset olot mm. liiallinen lämpö, kylmyys,
  kosteus, kuivuus sekä säteily ja veto
 • sisäilman kemialliset olot mm. kemialliset epäpuhtaudet kuten
  ammoniakki, asbesti, formaldehydi, hiilidioksidi, hiilimonoksidi (häkä), styreeni, VOC-yhdisteet, huonepöly ja tupakansavu
 • sisäilman mikrobiologiset olot kuten sisäilman laatua
  heikentävät mikrobit, home- ja hiivasienet ja bakteerit
 • rakenteiden mikrobitutkimukset
 • rakenteiden kosteudenmittaukset ja
  rakennusfysikaalinen toiminta

Sivun alkuun

Jos epäilet sisäilmaongelmaa, ota yhteyttä!

Talokki on luotettava ja puolueeton rakennusterveyteen

liittyvien kuntotutkimusten osaaja.

Anssi Haapanen

Rakennusterveysasiantuntija,

rakennusmestari

0400 680 539

anssi.haapanen(at)talokki.fi

Haratie 11, 11130 Riihimäki

Eija Haapanen

Sisäilma-asiantuntija (ISY)

040 822 3417

eija.haapanen(at)talokki.fi

Haratie 11, 11130 Riihimäki

© Rakennuspalvelu Talokki Oy 2016. Oikeudet muutoksiin pidätetään.